Biljetter

ETT PARADIS TRÄNGT

Fredag 9/9 kl. 19.00, Hjalmar Bergmanteatern
Lördag 10/9 kl. 16.00, Hjalmar Bergmanteatern

Köp biljetter här: https://billetto.se/e/ett-paradis-trangt-biljetter-632852


Foto: Magnus Westerborn

DISTANT LIGHT

Onsdag 7/9  kl. 19.00, Örebro konserthus

Kör biljetter här: www.orebrokonserthus.com/evenemang/distant-light/


Foto: Magnus Westerborn

Tillgänglighet

Tillgänglighet HjalmarBergmanteatern

Tillgänglighet Örebro konserthus

Hitta till de olika scenerna

Hjalmar Bergmanteatern, Näbbtorgsgatan 18, 702 23 Örebro

Örebro konserthus, Fabriksgatan 2, 701 20 Örebro